Strona główna

Szybki kontakt

Administratorem danych osobowych jest spółka Murator IBS Sp. z o.o. z siedzibą w Julinku. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych (w tym danych udostępnionych w celu kontaktu) dostępne są w Polityce Prywatności

Otoczenie

Przygotowane otoczenie to przestrzeń poznawcza, która jest środkiem wspomagającym indywidualny rozwój dziecka według jego wewnętrznych predyspozycji, potrzeb, zainteresowań. W perspektywie materialnej do przygotowanego otoczenia należy sala przedszkolna, meble oraz inne sprzęty się w niej znajdujące, a także pomoce dydaktyczne.

Otoczenie powinno być estetyczne i zorganizowane tak, aby dać dziecku możliwość zdobywania coraz większej samodzielności i niezależności, poczucia sprawstwa oraz wolnego, swobodnego wyboru materiału do pracy. Ponieważ dziecko z wiekiem oraz w miarę nabywania nowych doświadczeń zmienia się, zmieniają się także jego potrzeby, zainteresowania, tak więc otoczenie również powinno być modyfikowana, urozmaicane, wzbogacane.