Strona główna

Szybki kontakt

Administratorem danych osobowych jest spółka Murator IBS Sp. z o.o. z siedzibą w Julinku. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych (w tym danych udostępnionych w celu kontaktu) dostępne są w Polityce Prywatności

Dziecko

Każde dziecko rozwija się zgodnie z własnym, wewnętrznym planem rozwojowym – różnorodne umiejętności nabywa we właściwym dla siebie czasie, z sobie tylko właściwą intensywnością.

W naszym Przedszkolu wspieramy dziecko w jego rozwoju poprzez stałą obecność i obserwację. Dzięki temu możemy dostrzec i odpowiedzieć na jego potrzeby i zainteresowania. Tworzymy środowisko, które będzie pobudzało jego naturalną ciekawość, w którym będzie aktywnie zdobywało wiedzę, nowe doświadczenia i umiejętności, a także coraz większy zakres samodzielności. Dzięki temu, będzie budowało poczucie własnej wartości.

Pragniemy, by towarzyszyło temu poczucie bezpieczeństwa oraz atmosfera szacunku, poszanowania wolności dziecka oraz pozostałych członków społeczności przedszkolnej.

Chłonny umysł

Jest to okres w rozwoju dziecka od narodzin do 6 r. ż.
To czas kiedy dziecko posiada zdolność szybkiego zdobywania wiedzy. Ponieważ chłonny umysł może bez wysiłku zaabsorbować wszystko, co znajduje się wokół dziecka, dlatego właśnie tak ważną rolę odgrywa otoczenie i osoby w nim przebywające.
Do 3 r. ż. dziecko w sposób nieświadomy, bez udziału woli gromadzi informacje z otoczenia. M. Montessori nazwała tę właściwość nieświadomym chłonnym umysłem.
Między 3 r. ż a 6 r. ż. ujawnia się tzw. świadomy chłonny umysł, kiedy dziecko już celowo może kierować swoją uwagę na informacje lub umiejętności, które chce zdobyć. Aktywnie uczestniczy w ich przyswajaniu. Jednak nadal dzięki chłonnemu umysłowi odbywa się to bez większego wysiłku. Zdobyte przez dziecko wiadomości i umiejętności powiększają jego wiedzę, spectrum możliwości, a także prowadzą do kształtowania się osobowości.

Fazy wrażliwe

W tym okresie dziecko przechodzi również fazy wrażliwe (sensytywne). W czasie ich trwania wyjątkowo interesuje się różnymi zagadnieniami czy umiejętnościami. Jest nimi tak zaciekawione, że bardzo szybko i z łatwością je zdobywa. Towarzyszy temu radość poznawania, trenowania i powtarzania.
Gdy faza wrażliwa związana z daną umiejętnością minie, zdobycie jej wiąże się ze świadomą pracą, a więc także z wysiłkiem. Dlatego też tak ważna jest obserwacja dziecka oraz współpraca między osobami z różnych środowisk, w których ono przebywa, aby rozpoznać, co aktualnie je interesuje.
Gdy czas szczególnego zaciekawienia daną dziedziną wiedzy dobiegnie końca, pojawia się kolejna faza wrażliwa – kolejna dziecięca fascynacja.