Strona główna

Szybki kontakt

Administratorem danych osobowych jest spółka Murator IBS Sp. z o.o. z siedzibą w Julinku. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych (w tym danych udostępnionych w celu kontaktu) dostępne są w Polityce Prywatności

Nauczyciel

Nauczyciel jest odpowiedzialny za organizowanie środowiska w taki sposób, aby tworzyć dzieciom optymalne warunki do rozwoju.

Dzięki obserwacji dziecka, jego pracy, aktywności w pełnej koncentracji i współuczestnictwie, może rozpoznać jego wrażliwość, silne i słabe strony, potrzeby, zainteresowania, aby móc wesprzeć dziecko w rozwoju, aranżować otoczenie tak, by dziecko mogło wzbogacać swoją wiedzę, doświadczenia.
Nauczyciel prowadzi dziecko w taki sposób, żeby nie ograniczać jego naturalnej aktywności, ciekawości, chęci poznawania i doświadczania otoczenia. Nauczyciel jest "cieniem", który stoi z boku, patrzy na dziecko i jego potrzeby, aby pomóc mu w rozwijaniu zainteresowań i aranżować otoczenie w taki sposób, by dziecko mogło również wzbogacać swoje doświadczenia.

Zadaniem nauczyciela jest także uświadomienie dziecku jego zainteresowań i doradzenie mu w wyborze materiału, zaprezentowanie, jak należy z nim pracować. Gdy dziecko już wie, jak z niego korzystać, nauczyciel „wycofuje się, by nie przeszkadzać mu w jego spontanicznej aktywności.”
Jednak mimo tego nadal obserwuje dziecko i „pomaga mu, o ile będzie miało trudności, zachęca je, jeśli się zatrzyma, a gdy okaże się zbytnio obciążone, proponuje mu inny materiał.” W procesie tym niezwykle ważny jest szacunek okazywany pracującemu dziecku, nawet jeśli popełnia ono błędy.
Postawa zrozumienia dziecka i zgoda nauczyciela na samodzielną pracę, aktywność, pomaga w zdobywaniu niezależności, poczucia sprawstwa, własnej wartości oraz sprzyja przekonaniu „mogę, chcę spróbować”.