Strona główna

Szybki kontakt

Administratorem danych osobowych jest spółka Murator IBS Sp. z o.o. z siedzibą w Julinku. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych (w tym danych udostępnionych w celu kontaktu) dostępne są w Polityce Prywatności

Materiał rozwojowy Montessori

Materiał Montessori to element przygotowanego otoczenia.

Pomoce dydaktyczne są cały czas dostępne, aby dzieci mogły same po nie sięgać. Mają one swoje stałe miejsce. Są w nich zawarte zasady stopniowania trudności i kontynuacji – są logicznie uporządkowane, aby wskazywać kierunek poznawania poszczególnych materiałów wraz ze wzrastającą trudnością, potrzebnym coraz większym zasobem wiedzy i umiejętności.

Są one także dostosowane do etapu rozwojowego dziecka oraz jego zainteresowań. Mają motywować do działania oraz pobudzać naturalną chęć poznawania.

Materiały dydaktyczne bazują na konkrecie, zapewniają poznawanie wszystkimi zmysłami, dzięki czemu obrazują abstrakcyjne dla dziecka pojęcia oraz czynią je namacalnymi. W danej pomocy jest zawarty tylko jeden problem do rozwiązania, by dziecko mogło się skupić wyłącznie na nim, bez dodatkowych trudności i rozpraszających bodźców – tzw. izolacja trudności.

Pomoce powinny również dawać dziecku możliwość samokontroli – „samodzielnego stwierdzenia sukcesu” bądź dostrzeżenia pomyłki i dokonania korekty.

Z pomocy dydaktycznych mogą korzystać wszystkie dzieci, jednak każde w swoim czasie, zgodnie z tym, kiedy na daną pomoc będzie gotowe bądź jakie będą jego zainteresowania.

Materiał rozwojowy podzielony jest na pięć działów: