Otoczenie

Przygotowane otoczenie to przestrzeń poznawcza, która jest środkiem wspomagającym indywidualny rozwój dziecka według jego wewnętrznych predyspozycji, potrzeb, zainteresowań. W perspektywie materialnej do przygotowanego otoczenia należy sala przedszkolna, meble oraz inne sprzęty się w niej znajdujące, a także pomoce dydaktyczne.

Otoczenie powinno być estetyczne i zorganizowane tak, aby dać dziecku możliwość zdobywania coraz większej samodzielności i niezależności, poczucia sprawstwa oraz wolnego, swobodnego wyboru materiału do pracy. Ponieważ dziecko z wiekiem oraz w miarę nabywania nowych doświadczeń zmienia się, zmieniają się także jego potrzeby, zainteresowania, tak więc otoczenie również powinno być modyfikowana, urozmaicane, wzbogacane.