Praca własna

Praca własna to czas poznawczej i twórczej aktywności dziecka.

Odbywa się ona w przygotowanym otoczeniu. W jej ramach dziecko ma wolność wyboru czasu, miejsca i formy pracy. Spośród wielu pomocy może wybrać tą, która odpowiada jego aktualnym potrzebom, zainteresowaniom.

Dziecko decyduje, w którym miejscu sali będzie pracowało, z kim (jeśli istnieje możliwość pracy w grupie z wybraną pomocą oraz jeśli osoba zaproszona do wspólnej pracy wyrazi na to zgodę), a także jak długo będzie korzystało z wybranego materiału. Jednak wolność dziecka nie jest wolnością bez granic – jest ograniczona wolnością drugiego człowieka oraz zasadami obowiązującymi w danej grupie, a także samym materiałem, który w przygotowanym otoczeniu nie powiela się, występuje w jednym egzemplarzu. Tak więc jeśli dziecko chce korzystać z konkretnej pomocy dydaktycznej, ale jest ona zajęta, pracuje z nią ktoś inny – musi poczekać. Takie sytuacje uczą cierpliwości, szacunku do pracy pozostałych kolegów z grupy, współdziałania z innymi i podejmowania działań partnerskich.
Inne zasady obowiązujące w czasie pracy własnej to doprowadzanie pracy do końca, delikatne obchodzenie się z materiałami i utrzymywanie ich w porządku oraz rzetelność samokontroli.